Tietosuojaseloste

Versio 3, päivitetty 31.7.2021

Tietosuojaseloste

Bonusway käsittelee henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) 2016/679 – GDPR)

 1. Rekisterinpitäjä

Bonusway Oy
Tallberginkatu 2 A
00180 Helsinki
Suomi
admin@bonusway.com

 1. Tietosuojavastaava

Ludvig Kihlman
Bonusway
Tallberginkatu 2 A
00180 Helsinki
Suomi
admin@bonusway.com

 1. Evästeet

Bonusway-palvelu käyttää evästeitä, jotka on tallennettu käyttäjän tietokoneelle selaimella. Näitä evästeitä voidaan käyttää tekemään palvelun käyttökokemus paremmaksi ja tunnistamaan selain ja palvelemaan selaimen käyttäjälle ominaista sisältöä.

Evästeiden avulla verkkosivuston tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän mukaiseksi. Evästeet antavat meille mahdollisuuden tunnistaa sivuston käyttäjät. Tämän tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa verkkosivustomme käyttämistä käyttäjälle.

Käyttäjä voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme selaimen vastaavan asetuksen avulla ja voi siten estää evästeiden asettamisen pysyvästi. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä on mahdollista kaikissa suosituissa Internet-selaimissa. Jos käyttäjä poistaa selaimesta evästeet, kaikki sivuston toiminnot eivät ole täysin käyttökelpoisia.

 1. Yleinen tiedonkeruu

Bonuswayn palvelu kerää yleistä tietoa, kun käyttäjä vierailee verkkosivuilla. Tämä yleinen tieto tallentuu palvelimen lokitiedostoihin. Selaimen malli ja versio, (2) käyttöjärjestelmä, missä selain toimii (3) verkkosivusto, jonka kautta selain on muodostanut yhteyden Bonuswayn sivuille (4) palvelun yhteyden päivämäärä ja kellonaika (5) selaimen käyttämä IP-osoite ja (6) mikä tahansa muu samankaltainen tieto, jota voidaan käyttää sinun hyväksesi, mikäli tietotekniikkajärjestelmiin hyökätään.

Bonusway ei tee mitään johtopäätöksiä käyttäjästä näiden tietojen perusteella. Näitä tietoja tarvitaan pikemminkin takaamaan tietotekniikkajärjestelmien ja verkkosivujen tekniikan pitkäaikaisen elinkelpoisuuden. Tiedot kerätään myös, jotta ne voidaan jakaa viranomaisille rikossyytteen nostamista varten mahdollisten kyberhyökkäysten sattuessa.

 1. Rekisteröinti

Kun käyttäjä rekisteröityy Bonuswayn palveluun, hänellä on mahdollisuus valita, mitä henkilötietoja hän antaa Bonuswayn käyttöön. Se, mitä henkilötietoja Bonuswaylle lähetetään, määrää kirjautumislomake. Käyttäjän syöttämät henkilötiedot kerätään ja säilötään yksinomaan Bonuswayn sisäiseen käyttöön. Bonusway voi siirtää osan tiedosta yhdelle tai useammalle suorittimelle (esim. maksupalvelun tarjoajalle), joka käyttää henkilötietoja myös vain Bonuswayhin kuuluvaan sisäiseen tarkoitukseen.

Rekisteröitymällä Bonuswayn palveluun, käyttäjän IP-osoite ja rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika tallennetaan. Tämä tieto tallennetaan siksi, koska se on ainoa tapa välttää palvelun väärinkäyttöä sekä selvittää mahdollisia rikkomuksia. Tämän tiedon tallentaminen on olennaista Bonuswayn turvaamiseksi. Tätä tietoa ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei ole lakisääteistä velvollisuutta jakaa tietoa tai jos se palvelee rikossyytteen nostamista edistävää perustetta.

Rekisteröitymisellä, jossa käyttäjä vapaaehtoisesti luovuttaa henkilötietonsa, on tarkoitus tehdä Bonuswaylle mahdolliseksi tarjota käyttäjälle sisältöä tai palveluita, joita voi tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille tapauksen luonteen vuoksi. Rekisteröityneet henkilöt ovat vapaita vaihtamaan määriteltyjä henkilötietojaan milloin vain tai poistaa tietonsa kokonaan Bonuswayn tietokannasta.

Bonusway tarjoaa pyydettäessä milloin vain käyttäjälle nähtäväksi kaikki henkilötiedot, jotka hänestä on tallennettu. Lisäksi käyttäjän pyydettäessä Bonusway korjaa tai poistaa kaikki käyttäjän henkilötiedot, mikäli tietojen säilyttämiselle ei ole lakisääteistä velvollisuutta. Käyttäjä voi käyttää yhteyshenkilönä asianomaista tietosuojavastaavaa tai ketä tahansa Bonuswayn työntekijöistä

 1. Uutiskirjeiden seuranta

Bonuswayn uutiskirjeet sisältävät seurantapikseleiksi kutsuttuja tietopaketteja. Seurantapikseli on pienoisgrafiikka, joka on sulautettu HTML-muodossa lähetettyihin sähköpostiviesteihin mahdollistaakseen lokitiedoston tallentamisen ja analyysin. Tämä mahdollistaa markkinointikampanjoiden onnistumisen ja epäonnistumisen tilastollisen analyysin. Sulautettujen seurantapikseleiden avulla Bonusway pystyy näkemään, jos ja kun käyttäjä on avannut sähköpostiviestin ja mitä sähköpostin linkkejä käyttäjät painoivat.

Bonusway säilyttää ja analysoi seurantapikseleiden uutiskirjeistä keräämät tämän kaltaiset henkilötiedot voidakseen optimoida uutiskirjeiden lähettämistä sekä voidakseen jatkuvasti muokata sisältöä käyttäjien mielenkiinnon kohteiden mukaisiksi. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Käyttäjät ovat oikeutettuja milloin tahansa peruuttamaan antamansa suostumuksen. Peruuttamisen jälkeen, Bonusway poistaa nämä henkilötiedot. Bonusway katsoo uutiskirjeiden peruuttamisen automaattisesti suostumuksen peruuttamisena.

 1. Yhteydenotto Bonuswayhin

Jos käyttäjä ottaa yhteyttä Bonuswayhin sähköpostitse tai nettisivuilla olevalla lomakkeella, käyttäjän syöttämät tiedot tallennetaan automaattisesti. Tämänkaltainen tieto, jonka käyttäjä on lähettänyt vapaaehtoisesti Bonuswaylle, säilytetään yhteydenpito tarkoituksiin ja käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä ottaa yhteyttä Bonuswayhin puuttuvasta bonuksesta, tieto ostoksesta ja käyttäjästä on mahdollista jakaa kolmannelle osapuolelle, kuten verkkokaupalle, varmistaakseen, että ostos on tapahtunut eikä ole vilpillinen.

 1. Henkilötietojen rutiininomainen poistaminen

Bonusway käsittelee ja tallentaa käyttäjän henkilötietoja vain sen ajan, joka on tarpeellinen tietojen säilyttämiselle tai vain niin pitkään kuin Euroopan lainsäätäjä tai muiden Bonuswayhin kohdistuvien lakien ja määräysten lainsäätäjät sen sallivat.

Jos säilyttämisen peruste ei ole sopiva tai jos Euroopan lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän määräämä säilytysaika umpeutuu, poistetaan henkilötiedot rutiininomaisesti lain määräysten mukaisesti.

 1. Käyttäjän oikeudet

9a. Oikeus tiedon vahvistukseen

Jokaisella käyttäjällä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada Bonuswaylta vahvistus siihen, käsitelläänkö hänestä henkilökohtaista tietoa. Jos käyttäjä toivoo käyttää oikeuttaan, hän voi milloin hyvänsä ottaa yhteyttä Tietosuojavirkailijaan tai muuhun Bonuswayn työntekijään.

9b. Oikeus tiedon saatavuuteen

Jokaisella käyttäjällä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus saada Bonuswaylta tietoa hänen henkilökohtaisista talletetuista tiedoistansa ilmaiseksi milloin hyvänsä, sekä kopio näistä tiedoista. Tämän lisäksi Euroopan direktiivit ja säännökset myöntävät käyttäjälle oikeuden seuraaviin tietoihin:

 1. tiedon käsittelytarkoitus;
 2. henkilökohtaisten tietojen kategoriat;
 3. tiedon vastaanottajista tai vastaanottajakategorioista, joille henkilökohtaista tietoa on jaettu tai tullaan jakamaan, erityisesti vastaanottajat Euroopan ulkopuolisissa maissa tai kansainvälisissä organisaatioissa;
 4. kun mahdollista, kaavailtu aika jonka aikana tietoja säilytetään, tai jos mahdotonta, kriteeri jota käytetään tämän ajan määrittelyyn;
 5. tieto oikeuden olemassaolosta, että käyttäjä voi vaatia henkilökohtaisten tietojen korjausta tai poistoa, tai käsittelyn rajoitusta liittyen käyttäjän tietoihin, tai vastustaa käsittelyä;
 6. tieto oikeuden olemassaolosta, että käyttäjä voi lähettää valituksen työnjohdolliselle auktoriteetille;
 7. saatavilla oleva tieto siitä, mistä henkilökohtaiset tiedot, joita ei suoraan käyttäjän toimesta ole luovutettu, ovat kerätty;
 8. tieto sellaisten käytäntöjen olemassaolosta, kuten automatisoidusta päätöksenteosta, johon luetaan myös profilointi, mihin viitataan GDPR:n Artiklassa 22(1) ja (4), ja ainakin näissä tapauksissa, merkitykselliset tiedot asiaan liittyvästä logiikasta, sekä tietojen käsittelyn merkittävyys sekä sen visioidut seuraamukset käyttäjälle.

Lisäksi käyttäjällä on oikeus saada tietoa siitä, lähetetäänkö henkilökohtaista tietoa Euroopan ulkopuoliselle maalle tai kansainväliselle organisaatiolle. Jos tätä tapahtuu, käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa asianmukaiset suojakeinot tiedonsiirtoon liittyen.

Jos käyttäjä toivoo käyttää oikeuttaan, hän voi milloin hyvänsä ottaa yhteyttä Tietosuojavirkailijaan tai muuhun Bonuswayn työntekijään.

9c. Oikeus oikaisuun

Jokaisella käyttäjällä on Euroopan lainsäädäntöelimen mukainen oikeus saada oikaista ilman aiheetonta viivettä Bonuswayn järjestelmissä olevat vääränlaiset henkilö- ja käyttäjätiedot. Käyttäjällä on oikeus täydentää puuttuvia tietoja Jos käyttäjä haluaa oikaista tietojaan, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan tai muuhun Bonuswayn työntekijään.

9d. Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjällä on oikeus saada Bonusway poistamaan käyttäjää koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja Bonuswaylla on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 2. Käyttäjä peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 3. Käyttäjä vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai käyttäjä vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla;
 4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
 5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan Bonuswayn sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 6. henkilötiedot on kerätty GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Jos yksi edellä mainituista perusteista täyttyy, ja käyttäjä haluaa Bonuswayn hallussa olevien tietojensa poistettavan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme tai johonkin toiseen Bonuswayn työntekijään. Tietosuojavastaavan tai toisen Bonuswayn työntekijän tulee viipymättä varmistaa, että pyyntöä tietojen poistamisesta noudatetaan viipymättä.

Mikäli käyttäjä tahtoo käyttää oikeuttaan koskien automaattisesti tehtäviä yksittäispäätöksiä, hän voi milloin tahansa olla yhteydessä Bonuswayn tietosuojavastaavaan tai toiseen Bonuswayn työntekijään.

9e. Oikeuskäsittelyn rajoittamiseen

Käyttäjällä on oikeus siihen, että Bonusway rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 1. Käyttäjä kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Bonusway voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
 2. Käsittely on lainvastaista ja käyttäjä vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 3. Bonusway ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta käyttäjä tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käyttäjä on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Bonuswayn oikeutetut perusteet käyttäjän perusteet.

Jos yksi edellä mainituista perusteista täyttyy, ja käyttäjä pyytää Bonuswayn tallentamien henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme tai johonkin toiseen Bonuswayn työntekijään. Tietosuojavastaava tai muu Bonuswayn työntekijä varmistaa, että tietojen käsittelyä rajoitetaan.

9f. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jokaisella käyttäjällä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Bonuswayn estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos

 1. käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla; ja
 2. käsittely suoritetaan automaattisesti.

Tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai Bonuswaylle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Lisäksi, kun käyttäjä käyttää GDPR:n artikla 20 (1) kohdan mukaista oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Jos käyttäjä toivoo käyttää oikeuttaan, hän voi milloin hyvänsä ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan tai muuhun Bonuswayn työntekijään.

9g. Vastustamisoikeus

Jokaisella käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Bonusway ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää käyttäjän edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos Bonusway käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, käyttäjällä on oikeus milloin tahansa käsitellä häntä koskevia henkilökohtaisia tietoja tällaiseen markkinointiin. Tämä koskee profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos käyttäjä kieltää Bonuswayta tietojen käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin, Bonusway ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

Jos henkilötietoja käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Jotta vastustamisoikeutta voitaisiin käyttää, käyttäjä voi suoraan ottaa yhteyttä Bonuswayn tietosuojavastaavaan tai muuhun työntekijään. Lisäksi tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, käyttäjä voi käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

9h. Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Jokaisella käyttäjällä on Euroopan lainsäädäntöelimien mukainen oikeus olla tekemättä yksinomaan automaattiseen käsittelyyn perustuvaa päätöstä, mukaan lukien profilointi, joka tuottaa hänelle oikeusvaikutuksia tai merkitsee vaikuttavasti häneen, kunhan päätös (1) ei ole välttämätöntä käyttäjän ja Bonuswayn välisen sopimuksen tekemiselle tai sen toteuttamiselle, tai 2) hänellä ei ole lupaa unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, johon Bonusway kuuluu, ja jossa määrätään myös asianmukaisista toimenpiteistä suojella käyttäjän oikeuksia ja vapauksia ja oikeutettuja etuja, tai (3) ei perustu käyttäjän nimenomaiseen suostumukseen.

Jos päätös (1) on välttämätön käyttäjän ja Bonuswayn välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen suorittamiseksi, tai (2) se perustuu käyttäjän nimenomaiseen suostumukseen, Bonuswayn on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee Bonuswayn puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Jos käyttäjä haluaa käyttää automatisoidun yksittäispäätöksen oikeuksia, hän voi milloin tahansa suoraan ottaa yhteyttä Bonuswayn tietosuojavastaavaan tai muuhun Bonuswayn työntekijään.

9i. Oikeus peruuttaa suostumus tietosuojaan

Jokaisella käyttäjällä on Euroopan lainsäädäntöelimien mukainen oikeus peruuttaa hänen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa.

Jos käyttäjä haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa suoraan yhteyttä Bonuswayn tietosuojavastaavaan tai muuhun Bonuswayn työntekijään.

 1. Facebook

Bonusway-palveluun on integroitu komponentteja Facebookista.

Facebook on sosiaalinen media, joka voi toimia alustana mielipiteiden ja kokemusten vaihtamiselle tai tarjota internet-yhteisölle mahdollisuuden tarjota henkilökohtaista tai yritystoimintaan liittyvää tietoa. Facebookin käyttäjät voivat luoda henkilökohtaisia profiileja, ladata kuvia palveluun ja ja verkostoitua kaveripyyntöjen avulla.

Facebookia ylläpitävä yritys on Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States.

Bonuswayn ja Facebookin välisen integraation avulla Facebook voi vastaanottaa tietoja Bonuswayn jäsenten vierailuista palvelussamme. Facebook voi asettaa evästeen käyttäjän selaimeen. Evästeet on määritelty yllä.

Facebookilla on mahdollisuus analysoida sivustomme käyttöä ja sitä kautta saada henkilökohtaisia tietoja, kuten käyttäjän IP osoitteen.

Henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien käyttäjän IP osoite, voidaan lähettää Facebookille, joka tallentaa tietoja Amerikan Yhdysvalloissa. Facebook saattaa välittää teknisesti keräämäänsä dataa kolmansille osapuolille.

Käyttäjä voi koska tahansa estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia, estäen evästeiden asettamisen pysyvästi, tai poistaa aiemmin asetettuja evästeitä.

Facebookin tietosuojadokumentti löytyy osoitteesta https://facebook.com/about/privacy/ ja se sisältää lisätietoja Facebookin harjoittamasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä. Lisäksi dokumentista löytyy tietoa tietosuoja-asetuksista, joita Facebook tarjoaa käyttäjilleen.

Datan lähettäminen Facebookille on myös mahdollista estää esimerkiksi Webgraphin ylläpitämällä Facebook blockerilla. http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Tietojen lähetys Facebookille voidaan estää tällä ja muilla vastaavilla sovelluksilla.

 1. Google Analytics

Bonusway-palveluun on integroitu komponentteja Google Analyticsistä

Google Analytics on verkkopalvelu. Verkkoanalytiikka tarkoittaa tietojen keräämistä ja analysointia vierailijoiden käyttäytymisestä verkkosivustolla.

Google Analytics -palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Google voi asettaa evästeen käyttäjän selaimeen. Evästeet on määritelty yllä.

Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä ja saada henkilökohtaista tietoa kuten käyttäjän IP osoitteen.

Henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien käyttäjän IP osoite, voidaan lähettää Googlelle, joka tallentaa tietoja Amerikan Yhdysvalloissa. Google saattaa välittää teknisesti keräämäänsä dataa kolmansille osapuolille.

Käyttäjä voi koska tahansa estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia, estäen evästeiden asettamisen pysyvästi, tai poistaa aiemmin asetettuja evästeitä.

Lisäksi käyttäjä voi estää verkkosivun käyttöön liittyvien tietojen keräämisen ja lähettämisen Googlelle. Tätä varten käyttäjän tulee ladata selainlisäosa oheisesta linkistä ja asentaa se. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Selainlisäosa kertoo JavaSriptin avulla Google Analyticsille, että kyseisellä selaimella verkkosivuille tehdyistä vierailuista ei saa lähettää tietoja Google Analyticsiin. Mikäli kyseessä oleva käyttöjärjestelmä poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudestaan, tulee käyttäjän asentaa selainlisäosa uudestaan, estääkseen tietojen lähetyksen Google Analyticsiin.

Lisää tietoa Googlen tietosuoja säännöksistä löytyy osoitteesta https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analyticsin toiminnasta saa lisätietoa osoitteesta https://www.google.com/analytics/.

 1. Google AdWords

Bonusway-palveluun on integroitu komponentteja Google AdWordsista

Google AdWords on online markkinointipalvelu joka mahdollistaa mainosten sijoittamisen Googlen hakukoneen hakutulosten joukkoon ja Google mainosverkostoon.

Google AdWrodsia ylläpitää Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Google voi asettaa evästeen käyttäjän selaimeen. Evästeet on määritelty yllä.

Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä ja saada henkilökohtaista tietoa kuten käyttäjän IP-osoitteen.

Henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien käyttäjän IP-osoite, voidaan lähettää Googlelle, joka tallentaa tietoja Amerikan Yhdysvalloissa. Google saattaa välittää teknisesti keräämäänsä dataa kolmansille osapuolille.

Käyttäjä voi kieltää kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan muuttamalla mainosasetuksia jokaisella käyttämällään selaimella osoitteessa www.google.com/settings/ads

Lisää tietoa Googlen tietosuoja säännöksistä löytyy osoitteesta https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Google

Bonusway-palveluun on integroitu komponentteja Googlelta.

Google mahdollistaa Bonuswayhin rekisteröitymisen ja sisäänkirjautumisen käyttämällä Google-tiliä.

Google-tiliejä ylläpitää Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Google-tilillä rekisteröidyttäessä Bonusway saa Googlelta käyttäjän perustietoja, kuten sähköpostiosoitteen ja nimen. Käyttäjä voi rekisteröitymisen yhteydessä tarkistaa mitä tietoja Bonusway vastaanottaa Googlelta ja hyväksyä tietojen välittämisen, tai peruuttaa Google-tilillä rekisteröitymisen.

 1. AppsFlyer

Bonusway-palveluun on integroitu komponentteja AppsFlyerista.

AppsFlyer on mobiilianalytiikkapalvelu. Mobiilianalytiikka tarkoittaa mobiilisovelluksen käyttäjien tietojen keräämistä ja analysointia.

AppsFlyeria ylläpitää AppsFlyer Ltd., 100 1st Street, 25th floor, San Francisco, CA 94105, United States

AppsFlyer voi analysoida Bonusway-mobiilisoveluksen käyttöä ja saada henkilökohtaisia tietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen.

Henkilökohtaisia tietoja, kuten IP-osoite, voidaan lähettää AppsFlyerille EU:n sisällä. AppsFlyer säilyttää näitä henkilökohtaisia tietoja EU:n sisällä. AppsFlyer saattaa välittää teknisesti keräämäänsä dataa kolmansille osapuolille.

Lisätietoja AppsFlyerin tietosuojakäytännöistä löytyy osoitteesta https://www.appsflyer.com/gdpr/dpa.pdf

 1. OneSignal

Bonusway-palveluun on integroitu komponentteja OneSignalista.

OneSignal on push notifikaatio -palvelu. Push notifikaatioiden avulla Bonusway voi lähettää mobiilisovelluksensa käyttäjille turvallisuuteen liittyviä viestejä ja relevantteja tarjouksia.

OneSignalia ylläpitää Onesignal Inc., 411 Borel Ave, Suite 512, San Mateo, CA 94402, United States

OneSignal voi lähettää push notifikaatoita Bonuswayn mobiilisovelluksen käyttäjille. Tämän prosessin yhteydessä OneSignal voi saada henkilökohtaista dataa, kuten käyttäjän IP osoitteen.

Henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien käyttäjän IP-osoite, voidaan lähettää OneSignalille, joka tallentaa tietoja Amerikan Yhdysvalloissa. OneSignal saattaa välittää teknisesti keräämäänsä dataa kolmansille osapuolille.

Push notifikaatioita lähetetään vain käyttäjille, jotka ovat antaneet eksplisiittisen suostumuksen niiden vastaanottamiseen.

 1. Twilio

Bonusway-palveluun on integroitu komponentteja Twiliosta.

Twilio on viestipalvelu. Se mahdollistaa paremman turvallisuustason Bonuswayn käyttäjien tunnuksille, tarjoamalla kaksivaiheisessa tunnistautumisessa käytettävien teksti ja -ääniviestien lähetyksen.

Twiliota ylläpitää Twilio, Inc., 375 Beale Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105, United States

Twilio voi lähettää Bonuswayn käyttäjille tekstiviestejä. Tämän prosessin yhteydessä Twilio voi saada henkilökohtaista dataa, kuten käyttäjän puhelinnumeron.

Henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien käyttäjän puhelinnumero, voidaan lähettää Twiliolle, joka tallentaa tietoja Amerikan Yhdysvalloissa. Twilio saattaa välittää teknisesti keräämäänsä dataa kolmansille osapuolille.

Käyttäjälle ei lähetetä tekstiviestejä, mikäli tämä ei syötä puhelinnumeroaan Bonuswayn järjestelmään.

 1. Dialog Insight

Bonusway on integroitunut Dialog Insightiin.

Dialog Insight on sähköpostien lähettämiseen käytetty ohjelma.

Dialog Insightin toimintayhtiö on Dialog Insight, 4535, Wilfrid-Hamel Blvd, Suite 210, Quebec G1P 2J7s, Kanada.

Dialog Insight saa lähettää sähköpostiviestejä Bonuswayn käyttäjille. Tämän teknisen menettelyn aikana yritys Dialog Insight saa tietoa henkilötiedoista, kuten käyttäjän sähköpostiosoitteen.

Henkilötiedot, mukaan lukien käyttäjän sähköpostiosoite, voidaan lähettää Kanadan Dialog Insightille. Dialog Insight tallentaa nämä henkilökohtaiset tiedot Kanadaan. Dialog Insight voi siirtää nämä teknisen menettelyn kautta kerätyt henkilökohtaiset tiedot kolmansille osapuolille.

Sähköpostit lähetetään vain, jos käyttäjä on nimenomaisesti suostunut siihen.

 1. Laillinen perusta prosessoinnille

Art. 6(1) lit. GDPR toimii oikeudellisena perustana sellaisille käsittelytoimille, joille saamme luvan tietylle käsittelylle. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, johon käyttäjä on osapuolena, esimerkiksi silloin, kun käsittelytoimet ovat välttämättömiä tavaran luovuttamiseksi tai muiden palvelujen tarjoamiseksi, käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohta b GDPR. Sama pätee myös sellaisiin prosessointitoimiin, jotka ovat välttämättömiä sopimukseen perustuvien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden tutkimusten osalta. Jos yrityksellämme edellytetään oikeudellista velvoitetta, jonka mukaan henkilötietojen käsittely on tarpeen, kuten verovelvoitteiden täyttäminen, käsittely perustuu Art. 6 (1) lit. c GDPR. Harvoissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla välttämätöntä käyttäjien tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi, jos kävijä loukkaantui yhtiömme, ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muu elintärkeä tieto olisi siirrettävä lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Sitten käsittely perustuisi Art. 6 (1) lit. d GDPR. Lopuksi käsittelytoimet voivat perustua 6 artiklan 1 kohtaan. GDPR. Tätä oikeusperustaa käytetään sellaisiin käsittelytoimiin, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mainituista oikeudellisista syistä, jos käsittely on välttämätöntä yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi, paitsi jos etujen tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaamista. Tällaiset käsittelytoimet ovat erityisen sallittuja, koska Euroopan lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Hän katsoi, että oikeutettua etua voidaan olettaa, jos käyttäjä on Bonuswayn asiakas (Perus 47 Lause 2 GDPR).

 1. Bonuswayn tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Jos henkilötietojen käsittely perustuu 6 artiklan 1. kohtaan, GDPR:n oikeutettu intressi on tehdä liiketoimintamme kaikkien työntekijöiden ja osakkeenomistajien hyvinvoinnin hyväksi.

 1. Aika, jona henkilötietoja säilytetään

Henkilötietojen säilyttämisajan määrittämiseen käytetyt kriteerit ovat lakisääteinen säilytysaika. Tämän ajanjakson päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti niin kauan kuin niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseen tai sopimuksen aloittamiseen.

 1. Henkilötietojen antaminen lakisääteisenä tai sopimusperusteisena vaatimuksena; Sopimuksen tekemiseen tarvittava vaatimus; Käyttäjän velvollisuus toimittaa henkilötietoja; Mahdolliset seuraukset, jotka johtuvat tällaisten tietojen laiminlyömisestä

Selvennämme, että henkilötietojen luovuttaminen on osittain lakisääteistä (esimerkiksi verosäännöksiä) tai se voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. Sopimuskumppanista). Joskus voi olla välttämätöntä tehdä sopimus, jossa käyttäjä antaa meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Käyttäjä on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, kun yritys allekirjoittaa sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaisi siihen, että sopimusta käyttäjän kanssa ei voitu tehdä. Ennen kuin käyttäjä antaa henkilötietoja, käyttäjän on otettava yhteyttä tietosuojavastaavaan. Tietosuojavaltuutettu selventää käyttäjälle, onko henkilötietojen antaminen lakisääteisesti tai sopimukselta edellytetty vai onko sopimuksen tekeminen tarpeen, onko velvollisuus toimittaa henkilötietoja ja seurauksia, joita ei ole tiedot.

 1. Automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Emme käytä automaattista päätöksentekoa.